2015.gada 21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede.

Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās atsevišķās grupās un izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes.

Kopsavilkumu par sabiedriskās apspriedes laikā saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem var apskatīt ŠEIT>> 

21.janvāra sabiedriskās apspriedes laikā saņemtie iebildumi un priekšlikumi ir pievienoti publiskās apspriešanas laikā – no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim saņemtajiem komentāriem un tiks izskatīti un izvērtēti, pilnveidojot izstrādātos KPR plānošanas dokumentu projektus.