Skrundā INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ietvaros izveidots laukums, kas kalpos kā biznesa platforma uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībā. Ar projekta atbalstu sakārtota un uzņēmējiem un investoriem šobrīd pieejama vairāk nekā 11 hektārus plaša teritorija, kam blakus atrodas dzelzceļš, gāzes vads un drīzumā tiks izveidota iespēja pieslēgt arī nepieciešamo elektrības jaudu.

Teritoriju Kalna ielā 17 iepriekš klāja būvgruži un krūmi un tās sakopšanai bija nepieciešamas ievērojamas investīcijas, tāpēc Skrundas novada pašvaldība iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”, lai šim mērķim piesaistītu Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Projekta ietvaros, saņemot Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu 33 989,07 EUR apmērā, teritorija tika atbrīvota no krūmu apauguma, būvgružiem, veikti zemes planēšanas darbi, kā arī savesta kārtībā meliorācijas sistēma, lai teritorijā nekrātos ūdens. Darbus veica SIA “Skrundas būve”.

Teritorijas sakopšanas darbus atspoguļojusi arī Skrundas televīzija un tās veidoto sižetu var noskatīties tiešsaistē.

Par projektu
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

Informāciju sagatavoja:
Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura.homka@kurzemesregions.lv