Projekta “Militārais mantojums” mājas lapā ir izstrādāta sadaļa “Izglītojošas programmas”, kurā apkopotas izglītojošas programmas 30 militārā mantojuma vietās Latvijā un Igaunijā.

Aicinām ceļotājus izmantot gan militārā mantojuma vietni, gan ceļvedi, lai izvēlētos interesantākās apskates vietas Latvijā un Igaunijā, uzzinātu vairāk par piedāvājumu, aktivitātēm un pasākumiem, un saplānotu neparastu, aizraujošu ekskursiju ģimenei, draugu lokam, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem.

Kurzemē kopā tiek piedāvātas 15 izglītojošas programmas 10 militārā mantojuma objektos – Ezeres muitas namā, Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā, O.Kalpaka muzejā “Airītes” Karostas cietumā, Redanā, Akmeņraga bākā, z/s “Stiebriņi”, Embūtes dabas parkā, Padomju armijas militārajā bāzē Pāvilostā un Vaiņodes privātkolekcijā.

Aicinām iepazīties ar https://militaryheritagetourism.info/lv un https://militarais.celotajs.lv , kurā ir pieejami Latvijā un Igaunijā kopā:

  • vairāk kā 640 objekti,
  • vairāk kā 270 stāsti,
  • 12 maršruti,
  • Vairāk kā 30 izglītojošās programmas.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.