Noslēdzas projekts “Militārais mantojums”, nodrošinot jaunas iespējas militārā mantojuma iepazīšanai

Turpmāk ceļotājiem būs iespēja iepazīt Latvijas un Igaunijas militāro mantojumu aizraujošos maršrutos, ar ceļvežiem, brošūrām, interkatīvām kartēm, kā arī izglītojošām programmām. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 23 partneriem no Latvijas un Igaunijas īstenojis projektu “Latvijas – Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Saldus Zeme: Nacionālo partizānu piemiņas vieta sākusi runāt

Aicinām iepazīties ar laikraksta  “Saldus Zeme” žurnālistes Līgas Šaules rakstu par nacionālo partizānu piemiņas vietu Saldū, Striķu ielā, un citviet Kurzemē, kurās nu uzstādītas informatīvas plāksnes. Kā stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Militārais mantojums” vadītāja Jana Kalve: “Kopumā 10 partizānu/mežabrāļu objektu vietās Kurzemē uzliktas mūsu projekta informācijas plāksnes, uz kurām izlasāms īss apraksts latviešu un

Kurzemē likvidē padomju un nacistisko režīmu slavinošas piemiņas objektus

Kopā Kurzemē demontējami 18 “okupekļi” jeb okupāciju režīmus slavinošās piemiņas vietas. Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos (https://likumi.lv/ta/id/334177-latvijas-republikas-teritorija-esoso-demontejamo-padomju-un-nacistisko-rezimu-slavinoso-objektu-saraksts) nosaukti kopumā 69 demontējamie padomju  un nacistisko režīmu slavinošo pieminekļi, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskie vai mākslinieciskie veidojumi un citi objekti. Kurzemē demontējamie objekti pa novadiem: Dienvidkurzemes novadā – 7 objekti; Kuldīgas novadā –

Kurzemē pieejamas 15 izglītojošas programmas par militāro vēsturi

Projekta “Militārais mantojums” mājas lapā ir izstrādāta sadaļa “Izglītojošas programmas”, kurā apkopotas izglītojošas programmas 30 militārā mantojuma vietās Latvijā un Igaunijā. Aicinām ceļotājus izmantot gan militārā mantojuma vietni, gan ceļvedi, lai izvēlētos interesantākās apskates vietas Latvijā un Igaunijā, uzzinātu vairāk par piedāvājumu, aktivitātēm un pasākumiem, un saplānotu neparastu, aizraujošu ekskursiju ģimenei, draugu lokam, skolēniem, jauniešiem

Eiropas lielākajā tūrisma izstādē popularizē militārā mantojuma tūrisma iespējas Latvijā

No 2023.gada 17. līdz 21.janvārim projekta vadītāja Jana Kalve piedalījās dalībai  “CMT 2023” tūrisma izstādē uz Štutgartē (Vācijā), ar projekta ESTLAT156 projekta “Militārais mantojums” publicētajiem materiāliem un pārstāvēja projektu Baltijas kopstendā. “CMT” ir lielākā tiešo patērētāju tūrisma izstāde Vācijā. Jau pirmajās divās izstādes dienās izstādi apmeklēja aptuveni 80 000 interesentu. Izstādē sniedzām informāciju interesentiem arī

Liepājā notiks klātienes seminārs ciklā par militārā mantojuma tūrisma produkta izstrādi un sadarbības tīkla izveidi Kurzemes reģionā

Šī gada 6.decembrī Kurzemes plānošanas reģions projekta “Militārais mantojums” ietvaros Liepājā, “Hotel Amrita” zālē “Jēkabs 1” organizē klātienes semināru ciklā – Militārā mantojuma tūrisma produkta izstrāde un sadarbības tīkla izveide. Semināra mērķis ir iepazīstināt reģiona novadu tūrisma speciālistus, militārā mantojuma objektu īpašniekus un apsaimniekotājus un uzņēmējus ar partneru pieredzi un iepazīstināt ar galvenajiem ieguvumiem, popularizējot

Skolu ekskursijām – īpašs militārā mantojuma tūrisma „Stipri vakar – brīvi šodien!” piedāvājums

Militārā mantojuma tūrisma vietnē militaryheritagetourism.info vienkopus atrodamas militārā mantojuma vietas, kuras piedāvā apmeklējumu programmas skolu grupām, bet ne tikai – interesentu loks ir plašs. Tēmas ietver laika posmu no abu valstu izveidošanās līdz neatkarības atjaunošanai. Skolu ekskursijām veltīta jauna sadaļa militārā mantojuma tūrisma vietnē. Tajā apkopoti muzeji, bijušie militārie objekti un citas saistošas vietas, kuras

Video militārā mantojuma iepazīšanai

Tūrisma maršrutā iekļautos militārā mantojuma objektus labāk ļaus iepazīt arī projekta ietvaros sagatavotie video stāsti par Latvijā un Igaunijā apmeklētājiem pieejamās militārā mantojuma vietām – muzejiem, cietokšņiem, militārā aprīkojuma apskates vietām, takām, bunkuriem, cīņu vietām, militārām pilsētām, infrastruktūras objektiem, piemiņas vietām, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu

Kabiles pagastā atklāta Nacionālo partizānu kara piemiņas vieta

2022.gada 15.septembrī lielā meža vidū starp Rendu un Kabili sabiedrībai tika nodots Nacionālo partizānu kara piemiņas objekts, ko pēdējo gadu aktīva darba rezultātā ir izveidojuši nodibinājuma Rubeņa fonds aktīvisti. Pasākumā piedalījās Zemkopības, Aizsardzības ministrijas pārstāvji, Kurzemes Zemessardzes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, Kuldīgas novada domes priekšsēdētaja  Inga Bērziņa, dažādu interešu grupu pārstāvji, kā Latvijas nacionālo

15. septembrī svinīgi atklās Nacionālo partizānu kara piemiņas vietu Kabiles pagastā

2022.gada rudenī lielā meža vidū starp Rendu un Kabili sabiedrībai tiek nodots Nacionālo partizānu kara piemiņas objekts, ko pēdējo gadu aktīva darba rezultātā ir izveidojuši nodibinājuma Rubeņa fonds aktīvisti. Aicinām uz Nacionālo partizānu kara piemiņas vietas atklāšanu šī gada 15. septembrī plkst. 12.00 Kuldīgas novada Kabiles pagastā. Pasākumā dalību apstiprinājuši Aizsardzības ministrijas, Kultūras ministrijas un