TV9 Pakalni: atgriezties Kurzemē – remigrantu pieredze un pieejamais atbalsts

Jau nepilnus četrus gadus Latvijā strādā remigrācijas koordinatori, kas palīdz tiem, kuri izrādījuši vēlmi atgriezties dzimtenē. Visvairāk latviešu uzsāk jaunu dzīves posmu Rīgā, taču interese ir arī par reģioniem. Tā Kurzemē no 2018.gada atgriezušies vairāk nekā 700 cilvēku. Un pētnieki novērojuši, ka remigrantus uzrunā nevis drošība un ekonomiskā stabilitāte, bet tieši emocionālie iemesli un mīlestība

Publikācijas pēc tūroperatoru un mediju pārstāvju vizītes Kurzemes militārā mantojuma objektos

Publicējam visas publikācijas, kas tapušas pēc mediju un tūroperatoru pārstāvju vizītes Ziemeļkurzemes militārā mantojuma objektos 2021.gada 28.septembrī.  Atgādinām, ka ar militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu iepazina 20 tūroperatoru un desmit mediju pārstāvji.

Kuldīgas novada vēstis: popularizē suitu amatniecības tradīcijas

Aktivitātes notiek sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu  #Kurzemeskultūrasprogramma2021 ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un A/S Latvijas valsts meži. Vairāk par Kurzemes kultūras programmu:  https://www.kurzemesregions.lv/kultura/ Raksts pārpublicēts no Kuldīgas novada Vēstiīm, septembra izdevuma (11.lpp.): https://kuldiga.lv/images/KuldigasVestis/2021/10_09_2021.pdf 

LSM: Bērni ar īpašām vajadzībām: Ketlīna mācās patstāvību

Labklājības ministrijas īstenotās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” tapis stāsts par Ketlīnu no Ventspils un “Cimdiņu”. Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām  “Cimdiņš” bērniem  un jauniešiem nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek kompensēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Foto: Matiss Markovskis Ketlīna ar vecākiem dzīvo Ventspilī, un viņas mamma Jekaterina nezina, kā tiktu galā, ja tepat

Skrundas TV: norisinās kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”

“Vienā dienā to izmainīt nevar, tāpēc kampaņas rīkojam atkārtoti,” tā saka kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” rīkotāji. Cenšoties sabiedrībā iekļaut cilvēkus ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem, šobrīd Latvijā tiek veidoti dažādi sociālie centri, arī grupu dzīvokļi. Tomēr ne visur apkārtējie cilvēki izprot šī soļa svarīgumu. Kampaņa ir viens no palīgiem, kas ļauj situāciju iepazīt tuvāk.

Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes nododas piedzīvojumiem integratīvā vasaras nometnē

no 18. līdz 20. jūnijam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 12 Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar  9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, piedalījās bezmaksas sociāli integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kurzemes piedzīvojums”. Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja piedzīvot trīs lieliskas dienas, kas bija piepildītas jaunām zināšanām un prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem

Projekta “I can work” ietvaros, notikusi pirmā tikšanās ar Skrundas novada uzņēmējiem

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicinām uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas

Saldus Zeme: Militārais mantojums: interesenti zinās, kur un kā karoja

Aicinām lasīt laikraksta “Saldus Zeme” 25.maija izdevuma lapās par Kurzemes plānošanas reģiona īstenoto projektu “Militārais mantojumns.   Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/

Ventspils novadnieks: šogad sāks atjaunot baronu kapsētas vārtus

Atjaunošana notiek sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu  #Kurzemeskultūrasprogramma2021 ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un A/S Latvijas valsts meži. Vairāk par Kurzemes kultūras programmu:  https://www.kurzemesregions.lv/kultura/ Raksts pārpublicēts no Ventspils novadnieka 2021.gada maija izdevuma: http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2021/05/05.21_Ventspils_novadnieks.pdf

Pilskalna makets Skrundā

CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)” Turpinot darbu pie taktilo objektu un informācijas stendu izveides, Skrundas pilskalna pakājē esam uzstādījuši jauno taktilo pilskalna un pastaigu takas maketu. Maketā telpiski, ar reljefa palīdzību attēlots pilskalns, taka, tās apkārtne, upe, kā arī galvenie objekti ievērojot to izmēru/lieluma proporciju, lai palīdzētu cilvēkiem ar ierobežotu redzi, izmantojot tausti, izprast apkārt