Kurzemes vides gidu talka Pāvilostas pelēkajā kāpā

Pāvilostas pelēkā kāpa ir platākā kāpu teritorija Latvijā, kas ir dabas liegums. Lai saglabātu unikālo dabas vērtību, nepieciešama sabiedrības iniciatīva un atbalsts, lai nepieļautu tās aizaugšanu. 21.februārī Pirmoreiz uz kopīgu talku bija pulcējušies vides gidi no visiem Kurzemes novadiem. Lepojamies ar savu kolēģi Alisi Lūsi un viņas vadītā projekta Unigreen ietvaros apmācītajiem 20 vides gidiem