Liepājniekiem: Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatores Agneses Berģes komentārs

Pandēmijas laikā vēlme atgriezties dzimtenē nepalielinājās un arī nesamazinājās – interese par iespējām bija tādā pašā intensitātē, kāda jau tā bija pirms tam. Cilvēki tāpat kā pirms tās interesējās par atgriešanos, sazinājās ar koordinatoriem, plānoja, meklēja informāciju par darāmajiem soļiem, lai atgriešanās mūsu valstī un pielāgošanās jauniem apstākļiem būtu vieglāka un mazāk saspringta. Pārsvarā atgriežas

Saldus Zeme: Kapitulācija tagad ir priekšplānā

Aicinām lasīt laikraksta “Saldus Zeme” 2021. gada 16.decembra izdevuma lapās par  jauno ekspozīciju Ezeres “Muitas namā”, kas tapusi Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Militārais mantojumns ietvaros. Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/

Delfi: Iepazīstot militāro mantojumu: ko apskatīt Zvārdes pagastā

Aicinām lasīt portāla Delfi 2021.gada 1.decembrī publicēto Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Militārais mantojums” vadītājas Janas Kalves sagatavoto rakstu par militāro mantojumu Zvārdes pagastā. Foto: Andris Jermuts Turpinot iepazīt un izzināt ievērojamas un interesantas vietas Latvijā, šoreiz kā galamērķi piedāvājam Zvārdes pagastu Saldus novadā. Lai arī šis maršruts pēdējos gados guvis popularitāti Latvijas apceļotāju vidū, tas

TV9 Pakalni: atgriezties Kurzemē – remigrantu pieredze un pieejamais atbalsts

Jau nepilnus četrus gadus Latvijā strādā remigrācijas koordinatori, kas palīdz tiem, kuri izrādījuši vēlmi atgriezties dzimtenē. Visvairāk latviešu uzsāk jaunu dzīves posmu Rīgā, taču interese ir arī par reģioniem. Tā Kurzemē no 2018.gada atgriezušies vairāk nekā 700 cilvēku. Un pētnieki novērojuši, ka remigrantus uzrunā nevis drošība un ekonomiskā stabilitāte, bet tieši emocionālie iemesli un mīlestība

Latvijas Avīze: atrast savu vietu sabiedrībā

Aicinām iepazīties ar Latvijas Avīzes 12.novembra izdevumā publicēto rakstu par deinstitucionalizāciju Latviju un Saldus pieredzi jaunu sociālo pakalpojumu veidošanai, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var dzīvot sabiedrībā pēc iespējas pilnvērtīgāk, saņemot nepieciešamo atbalstu. Par projektu “Kurzeme visiem” Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā

Publikācijas pēc tūroperatoru un mediju pārstāvju vizītes Kurzemes militārā mantojuma objektos

Publicējam visas publikācijas, kas tapušas pēc mediju un tūroperatoru pārstāvju vizītes Ziemeļkurzemes militārā mantojuma objektos 2021.gada 28.septembrī.  Atgādinām, ka ar militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu iepazina 20 tūroperatoru un desmit mediju pārstāvji.

Kuldīgas novada vēstis: popularizē suitu amatniecības tradīcijas

Aktivitātes notiek sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu  #Kurzemeskultūrasprogramma2021 ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un A/S Latvijas valsts meži. Vairāk par Kurzemes kultūras programmu:  https://www.kurzemesregions.lv/kultura/ Raksts pārpublicēts no Kuldīgas novada Vēstiīm, septembra izdevuma (11.lpp.): https://kuldiga.lv/images/KuldigasVestis/2021/10_09_2021.pdf 

LSM: Bērni ar īpašām vajadzībām: Ketlīna mācās patstāvību

Labklājības ministrijas īstenotās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” tapis stāsts par Ketlīnu no Ventspils un “Cimdiņu”. Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām  “Cimdiņš” bērniem  un jauniešiem nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek kompensēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Foto: Matiss Markovskis Ketlīna ar vecākiem dzīvo Ventspilī, un viņas mamma Jekaterina nezina, kā tiktu galā, ja tepat

Skrundas TV: norisinās kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”

“Vienā dienā to izmainīt nevar, tāpēc kampaņas rīkojam atkārtoti,” tā saka kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” rīkotāji. Cenšoties sabiedrībā iekļaut cilvēkus ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem, šobrīd Latvijā tiek veidoti dažādi sociālie centri, arī grupu dzīvokļi. Tomēr ne visur apkārtējie cilvēki izprot šī soļa svarīgumu. Kampaņa ir viens no palīgiem, kas ļauj situāciju iepazīt tuvāk.

Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes nododas piedzīvojumiem integratīvā vasaras nometnē

no 18. līdz 20. jūnijam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 12 Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar  9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, piedalījās bezmaksas sociāli integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kurzemes piedzīvojums”. Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja piedzīvot trīs lieliskas dienas, kas bija piepildītas jaunām zināšanām un prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem