TV Kurzeme: pēdējo 2 gadu laikā Kurzemē atgriezušies aptuveni 600 remigranti

Šonedēļ Latvijā noslēdzās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekts ”Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kurā iesaistītās pašvaldības katra saņēma 10 000 EUR, lai īstenotu dažādus pasākumus remigrācijas procesa veicināšanai un tādējādi palielinātu iedzīvotāju skaitu Latvijā. Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti uzskata, ka gaidītais rezultāts ir sasniegts, jo pēdējo 2 gadu laikā no ārvalstīm Kurzemē atgriezušies aptuveni

Kurzemnieks: Bērniem vajadzīgais

Laikraksts “Kurzemnieks” publicējis Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītājas Sandras Miķelsones – Slavas viedokļa rakstu “Bērniem vajadzīgais”, rakstu var atrast 2020.gada 17.jūlija izdevumā. Pateicamies laikraksta “Kurzemnieks” redakcijai par iespēju rakstu pārpublicēt mūsu mājas lapā! Par projektu “Kurzeme visiem” Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību

Talsu Vēstis: kultūras telpa ir drošās rokās

Aicinām iepazīties ar “Talsu Vēstis” žurnālistes Agritas Blumbergas rakstu par Kurzemes kultūras programmu, kur par aktualitātēm informē Evita Taupmane, Kurzemes plānošanas reģiona kultūras projekta vadītāja. Raksta oriģināls pieejams Talsu Vēstis: http://www.talsuvestis.lv/wp-content/uploads/2020/05/01_3K_Maijs.pdf

Kurzemnieks: sadzirdēt otra vajadzības. Projekta “Kurzeme visiem” vadītaja Sandra Miķelsone – Slava

Aicinām iepazīties ar laikrakstā “Kurzemnieks”  2020.gada 19.maijā publicēto projekta “Kurzeme visiem” vadītājas Sandras Miķelsones – Slavas viedokļa rakstu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemē. Liels paldies laikraksta “Kurzemnieks” kolektīvam par iespēju viedokļa rakstu pārpublicēt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā!

Radio SWH raidījumā “Tikko atgriezušies” viesojas Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe

11.septembrī plkst. 15.30 „Tikko atgriezušies” raidījumā Inese Vaikule sarunāsies ar Kurzemes plānošanas reģiona Remigrācijas koordinatori Agnesi Berģi. Agnesei ir pieredze dažādu projektu vadībā, kas devusi plašu skatījumu un spēju iedziļināties visdažādākajos jautājumos. Pēdējos gadus viņa vadījusi Eiropas fondu projektus Nodarbinātības valsts aģentūrā, palīdzot jauniešiem rast iespējas uzkrāt darba pieredzi. Savukārt iegūtā augstākā izglītība psiholoģijā Agnesei

La.lv: audzē lavandas, strādā tūrismā, rada IT firmu: ko Latvijā iesāk atbraucēji pēc ilgas prombūtnes ārvalstīs?

Kā norāda Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe: “Kurzemē ir daudz pozitīvo stāstu par uzņēmīgiem cilvēkiem, kas atgriezušies dzimtenē, kur, izmantojot savas ārvalstīs izlolotās idejas, uzsākuši savu uzņēmējdarbību.” Katrā plānošanas reģionā bez konsultācijām tiek īstenota arī virkne dažādu skaidrojošu pasākumu, iesaistīti reģionālie un valsts mēroga plašsaziņas līdzekļi, veicināta sadarbība ar pašvaldību speciālistiem un vadību,

Kurzemes vides gidu talka Pāvilostas pelēkajā kāpā

Pāvilostas pelēkā kāpa ir platākā kāpu teritorija Latvijā, kas ir dabas liegums. Lai saglabātu unikālo dabas vērtību, nepieciešama sabiedrības iniciatīva un atbalsts, lai nepieļautu tās aizaugšanu. 21.februārī Pirmoreiz uz kopīgu talku bija pulcējušies vides gidi no visiem Kurzemes novadiem. Lepojamies ar savu kolēģi Alisi Lūsi un viņas vadītā projekta Unigreen ietvaros apmācītajiem 20 vides gidiem