Tūrisma maršrutā iekļautos militārā mantojuma objektus labāk ļaus iepazīt arī projekta ietvaros sagatavotie video stāsti par Latvijā un Igaunijā apmeklētājiem pieejamās militārā mantojuma vietām – muzejiem, cietokšņiem, militārā aprīkojuma apskates vietām, takām, bunkuriem, cīņu vietām, militārām pilsētām, infrastruktūras objektiem, piemiņas vietām, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā.

Lai video būtu atraktīvs, Kurzemē tika piesaistīti īpaši objekti – Irbenes radiolokatori, Ventspils Mazbānītis, Liepājas Karostas cietums un video uzņemšanu atbalstīja un piedalījās visu objektu darbinieki, projekta vadītāja ar ģimeni un militārā mantojuma entuziaste Līvija ar glābējsuni Barsu.

Visi projekta “Militārais mantojums” ietvaros sagatavotie video pieejami Lauku ceļotāja Youtube kanālā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwv2pauxCyw8OEOLGBQ_ndNirgEdn1n_3

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.