Turpmāk ceļotājiem būs iespēja iepazīt Latvijas un Igaunijas militāro mantojumu aizraujošos maršrutos, ar ceļvežiem, brošūrām, interkatīvām kartēm, kā arī izglītojošām programmām. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 23 partneriem no Latvijas un Igaunijas īstenojis projektu “Latvijas – Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta “Militārais mantojums” ievaros arī radīta mājas lapa, kur stāsti par militārā mantojuma objektiem Latvijā un Igaunijā, kā arī cita vērtīga informācija pieejama kopumā piecās valodās: latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu valodā.

Projekta mājas lapa

Interaktīvā karte

Kartē apkopota informācija par katru militārā mantojuma vietu: apraksts, vēsturiskie un mūsdienu foto, saistītais vēstures posms un notikumi laika līnijā, saistītās vēstures tēmas, atmiņu stāsti, interneta vietne, kontakti sociālajos tīklos, GPS koordinātas, saite uz karti, kā arī adrese un kontaktinformācija (vairākām vietām, kas apskatāmas dabā, piemēram, kauju un piemiņas vietām, kādreizējām militārām būvēm, adrese un tālruņa numurs neeksistē, tādēļ tas nav norādīts).

Saite uz interaktīvo karti https://militaryheritagetourism.info/ mājas lapā

Izveidotie maršruti

Militārā mantojuma vietu apceļošanai ir izveidoti maršruti, kuru aprakstā norādīts ceļošanas veids, maršruta sadalījums pa dienām, militārā mantojuma vietu, naktsmītņu un ēdināšanas vietu izvēle.

Plānojot ceļojumu, ieteicams iepriekš precizēt praktisku informāciju, piemēram, objektu darba laikus un pieejamos pakalpojumus.

Saite uz visiem maršrutiem Militārā mantojuma mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/tours

Izglītojošas programmas

Militārā mantojuma mājas lapā apkopota informācija par Militārā mantojuma tūrisma vietām ar izglītojošām programmām Latvijā un Igaunijā.

Kurzemē kopā tiek piedāvātas 15 izglītojošas programmas 10 militārā mantojuma objektos – Ezeres muitas namā, Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā, O.Kalpaka muzejā “Airītes” Karostas cietumā, Redanā, Akmeņraga bākā, z/s “Stiebriņi”, Embūtes dabas parkā, Padomju armijas militārajā bāzē Pāvilostā un Vaiņodes privātkolekcijā.

Saite uz mājas lapu: https://militaryheritagetourism.info/lv/events/programs

Publikācijas

Militārā mantojuma mājas lapas sadaļā “Publikācijas” pieejami projekta ietvaros izdotie materiāli:

  • Militārā mantojuma ceļvedis piecās valodās:
Saite uz ceļvežiem militārā mantojuma mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
  • Militārā mantojuma brošūra piecās valodās:
Saite uz brošūrām militārā mantojuma mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
  • Militārā mantojuma karte sešās valodās: latviešu, angļu, vācu, igauņu, lietuviešu un krievu valodās:
Saite uz kartēm militārā mantojuma mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
  • Militārā mantojums pastkartes:

Projekta ietvaros tapušas 6 pastkartes militārā mantojuma ceļojuma maršrutu popularizēšanai:

Saite uz pastkartēm Militārā mantojuma mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications

Projekta un militārā mantojuma tūrisma publicitātes veicināšana

Projekta vadītāja sadarbojusies ar medijiem, gan gatavojot informāciju, gan arī sniedzot komentārus medijiem par projektu “Militārais mantojums” un militāro mantojumu un tūrisma maršruta izveidi Kurzemē, gan aktīvi iesaistotiesprojeta video stāstu izveidē.

Projekta vadītāja J.Kalve sniedz komentāru LTV1 “Dienas ziņas” par militārā mantojuma objekta – Nacionālās pretošanās kustības izziņas vietas atklāšanu Pie Kabiles, Kurzemes reģionā, 23.09.2022.

Saite uz LTV1 stāstu par Nacionālās pretošanās kustības izziņas vietas atklāšanu pie Kabiles

Projekta video filmēšanā Kurzemes reģionā tika iesaistīti gan īpaši objekti un to darbinieki, gan projekta vadītāja J.Kalve ar ģimeni un militārā mantojuma entuziaste Līvija ar glābējsuni Barsu.

Saite uz projekta militārais mantojums video un informāciju par video uzņemšanu

Militārā mantojuma video

Tūrisma maršrutā iekļautos militārā mantojuma objektus labāk ļaus iepazīt arī projekta ietvaros sagatavotie video stāsti par Latvijā un Igaunijā apmeklētājiem pieejamās militārā mantojuma vietām – muzejiem, cietokšņiem, militārā aprīkojuma apskates vietām, takām, bunkuriem, cīņu vietām, militārām pilsētām, infrastruktūras objektiem, piemiņas vietām, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā.

Lai video būtu atraktīvs, Kurzemē tika piesaistīti īpaši objekti – Irbenes radiolokatori, Ventspils Mazbānītis, Liepājas Karostas cietums un video uzņemšanu atbalstīja un piedalījās visu objektu darbinieki, projekta vadītāja ar ģimeni un militārā mantojuma entuziaste Līvija ar glābējsuni Barsu.

Saite uz visiem projekta Militārais mantojums ietvaros radītajiem video youtube platformā

Informācijas plāksnes

Kurzemē uzstādītas vairāk nekā 40 informācijas plākšņu objektos, taču desmit no tām satur arī audiogidu latviešu un angļu valodās.

Informācijas zīme pie Ventspils 46.krasta baterijas torņa, kas “Militārā mantojuma” projekta ietvaros ir pilnībā atjaunots un kļuvis par skatu torni ar vēstures izziņas iespējām.

Mediju vizītes

Lai veicinātu Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma objektu atpazīstamību un veicinātu tūristu interesei, projekta “Militārais mantojums” ietvaros tika rīkotas mediju vizītes.

2021. gada 28. septembrī Ziemeļkurzemes militārā mantojuma objektos viesojās 20 tūroperatoru un  desmit mediju pārstāvji, kuru mērķis bija iepazīt vietējo militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu. Vizītes rezultātā sagaidām dažādas publikācijas medijos, kā arī tūroperatoru papildinātus piedāvājumus ar militārā mantojuma objektiem un maršrutiem.

Publikācijas pēc 2021.gada 28.septembra mediju vizītes Ziemeļkurzemes militārā mantojuma objektos

2022. gada 16. augustā četri ārvalstu žurnālisti Militārā mantojuma mediju vizīties (“Military heritage Media tour”) ietvaros no Dānijas, Apvienotās karalistes un Nīderlandes kopā ar projekta valdītāju Janu Kalvi apmeklēja  Rubeņa bunkuru un Usmas muižu.

mediju vizītes rezultātā tapušas daudzas publikācijas, skaidrojot Latvijas un Igaunijas vēsturi un popularizējot militāro mantojumu plaši ārpus Latvijas Republikas robežām.

Saite uz informāciu par mediju vizītēm un pēc tam tapušajām publikācijām

Kādi ir ieguvumi no militārā mantojuma maršruta un projekta?

Projekts “Militārais mantojums” ir vēsts uz kultūras mantojuma objektu apmeklētāju skaita palielināšanu Kurzemē, izstrādājot maršrutu, kas ir pievilcīgs un viegli pieejams apmeklētājiem. Projekta rezultātā ir rekonstruēti objekti un izveidots kopīgs militārā mantojuma produkta profesionāls piedāvājums, lai piesaistītu vairāk vietējo un ārzemju tūristu militārā mantojuma objektiem.

Projekts “Militārais mantojums” tika īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. #militaryheritage #militāraismantojums #Militaarajaloopärand #Militärerbe #Военноенаследие

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.