Ņemot vērā ar Covid-19 vīrusa izplatību saistītos riskus attiecībā uz klātienes aktivitāšu organizēšanu un lai nodrošinātu projektu iesniedzējiem papildu laiku alternatīvu aktivitāšu/pieeju izstrādei saistībā ar iespējamiem vīrusa uzliesmojumiem, Aktīvo iedzīvotāju fonds ir pieņēmis lēmumu pagarināt Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 27. septembrim plkst. 14.00.

Pārējie Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu konkursu nosacījumi paliek nemainīgi. Jebkuru jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem.

Informācija pārpublicēta no Kurzemes NVO mājas lapas: https://kurzemesnvo.lv/pagarinats-aif-strategisko-projektu-un-ilgtermina-darbibas-atbalsta-projektu-iesniegsanas-termins/