Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar Latvijā esošajām pieredzēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 21.-22. februārī tika organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens.

Šoreiz braucienā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus, ko sniedz biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, “Svētā Jāņa palīdzība”, “Gaismas stars” un nodibinājuma “Fonds KOPĀ”. Turpinājumā aicinām iepazīties ar brauciena dalībnieku secinājumiem par redzēto, piedzīvoto:Daiga Zemke, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece: Pieredzes braucienā gūtās atziņas apstiprināja, ka deinstitucionalizācija ir bijis pareizs solis. Pēdējais laiks sākt risināt jautājumus, kas saistīti ar personu izmitināšanu, nodarbināšanu un brīvā laika pavadīšanu Kurzemē, jo šis projekts pamazām sācis “kustēties”.  Pašiem jābūt aktīvākiem, iniciatīvas bagātākiem! Šādi pieredzes braucieni dod stimulu sākt kaut ko jaunu, uzdrošināties.  Turklāt arī personām ar garīgās veselības problēmām, funkcionālajiem traucējumiem ir nepieciešams justies vajadzīgiem, novērtētiem. Ir prieks par biedrībām, institūcijām, kas šos cilvēkus iesaista darbos, kuros viņi var būt noderīgi, paši gūt ienākumus, aizpildīt savu brīvo laiku kaut ko iemācoties. Īpaši patika Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centrs un biedrības “Rīgas pilsētas ”Rūpju bērns” galdniecības darbnīca.

Natālija Balode, Saldus novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītāja: Pieredzes brauciens bija ļoti noderīgs – redzējām daudzus labās prakses piemērus. Manai izpratnei ļoti noderīgi bija redzēt klātienē grupu dzīvokļus, kuru mūsu pašvaldībā nav un līdz šim man nebija arī skaidri principi, kā tos veidot.

Zanda Atmata, VSAC “Kurzeme” sociālā rehabilitētāja:  Manuprāt, šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti vērtīgi, jo var gūt pieredzi no citiem speciālistiem, rast svarīgas atziņas sev, pamanīt idejas, kā uzlabot savu darbu vai ieviest jaunas vēsmas savā darba procesā. Un, protams, tā ir izraušanās no ikdienas rutīnas, vienlaicīgi saliedējot brauciena dalībniekus – sociālās jomas darbiniekus un citu profesiju pārstāvjus. Protams, ne mazāk svarīgs ir faktors, ka viss brauciens ir apmaksāts, jo, ņemot vērā sociālajos aprūpes centru darbinieku algas, darbinieks pats sev šādu braucienu un pieredzes gūšanu nevar atļauties.

Vita Treilone, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” nodarbību vadītāja personām ar funkcionāliem traucējumiem: Mani spilgtākie ieguvumi – pieredze un iegūtās zināšanas, kuras varu pielietot tālāk savā darbā, strādājot ar invalīdiem Dienas centra rokdarbu nodarbībās. Redzēju, kā iespējams palīdzēt cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām būt noderīgiem. Mani spilgtākie iespaidi bija sveču darbnīca personām ar garīga rakstura traucējumiem un kāda klienta izaudzētais amarillis!!!

Daina Siksna, Nīcas pašvaldības sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle: Man kā Nīcas novada domes deputātei, komitejas loceklei šis bija ļoti izglītojošs, pamācošs pasākums. Domāju, ka šādos braucienos vajadzētu piedalīties gan sociālajiem darbiniekiem, gan deputātiem (naudas devējiem). Tad arī būtu vieglāk gūt atbalstu pašvaldībās, lai veidotu redzētajiem līdzīgus dienas centrus – ja tos būtu redzējuši domes deputāti (naudas devēji). Ja mūsu novads gribētu izveidot kādu no redzētajiem dienas centriem, es kā domes deputāte to 100% atbalstītu. Liels prieks, ka šajos centros satiekas līdzīgi domājoši cilvēki, komunicē savā starpā, mācās un spēj radīt brīnišķīgas lietas. Man bija patiess prieks būt kopā divas dienas ar cilvēkiem, kuriem krūtīs pukst mīloša, gaiša un silta sirds, jo tikai tādi cilvēki spēj strādāt šo atbildīgo, emocionāli smago darbu.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste