Šī gada 12. – 13. jūnijā pārstāvji no Kurzemes novada pašvaldībām, plānošanas reģiona, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Hidroekoloģijas institūta 10 cilvēku delegācijā piedalījās ES misijas “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 2.forumā, kas  notika Ronneby pilsētā, Blekinges reģionā Zviedrijā.

Eiropas Komisija ir izveidojusi jaunu politikas instrumentu – “EU Missions”, lai mobilizētu dažādu organizāciju un institūciju sadarbību, attīstītu un ieviestu inovatīvas tehnoloģijas, jaunus risinājumus uzņēmējdarbībā, sociālajā nozarē un pārvaldībā piecās jomās: (1) pielāgošanās klimata pārmaiņām, (2) okeānu un ūdeņu atjaunošanā, (3) 100 klimatneitrālas un viedas pilsētas, (4) augsnes atjaunošanā un (5) vēža ārstēšanā. Jaunais politikas instruments ir cieši saistīts ar ES pētniecības un inovācijas (P&I) programmu “Apvārsnis” 2021.-2027.gadam (Horizon).

Kurzemes plānošanas reģions ir partneris Interreg BSR programmas “Seed Money” projektā par  jaunajām ES misijām, kura mērķis ir skaidrot misiju saturu, to sniegtās iespējas, kā arī attīstīt partnerības un  sadarbības tīklu šīs iniciatīvas ieviešanai un pielāgošanai savā valstī Baltijas jūras reģionā.

Seed Money” projektā tiek strādāts ar divām misijām – “Okeānu un ūdeņu atjaunošanas 2030” un “Pielāgošanās klimata pārmaiņām 2030”. Klimata misijas mērķis ir sniegt atbalstu vismaz 150 reģioniem un pašvaldībām pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādei reģionu, pašvaldību līmenī, savukārt, okeānu misijas mērķis ir veicināt un stiprināt piejūras valstu sadarbību, kopīgi strādājot pie mūsu okeānu un ūdeņu atjaunošanas saskaņā ar ES definēto mērķi.

12.jūnijā Ronneby notikušajā projekta darbseminārā  Kurzemes plānošanas reģiona delegācija kopā ar partneriem no Zviedrijas un Lietuvas  diskutēja par šo divu misiju mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem, kā arī to īstenošanas iespējām Baltijas jūras dienvidu reģiona valstīs. Kā viens no risinājumiem ir dažādu reģiona valsts un pašvaldību institūciju sadarbības stiprināšana, veidojot partnerības un meklējot kopīgas metodes un pieejas, pielāgojoties klimata pārmaiņām un okeānu un ūdeņu atjaunošanā līdz 2030.gadam.

Savukārt, 13.jūnijā – 2.Pielāgošanās klimata pārmaiņām misijas foruma laikā – Kurzemes delegācija kopā ar citu ES valstu pārstāvjiem no pašvaldībām, valsts iestādēm, sabiedriskajām un pētniecības organizācijām, bankām diskutēja, kā uzlabot sadarbību starp ES valstīm, to valsts institūcijām, reģioniem un citiem misijas dalībniekiem, lai īstenotu ātrāku pielāgošanos klimata pārmaiņām un piemeklētu katrai valstij, reģionam, pašvaldībai atbilstošākos risinājumus. Pasākuma laikā tika prezentētas jau īstenotās reģionālās iniciatīvas Eiropā par pielāgošanos klimata pārmaiņām un darba grupās veicināts dialogs un tīklošanās starp foruma dalībniekiem.

Foruma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vēsturisko Ronneby botānisko dārzu un iepazīt tā nozīmi pilsētvidē pielāgošanās klimata pārmaiņām laikā, kā arī lielāko Skandināvijas savvaļas dzīvnieku parku “Eriksberg”, kuri brīvā vidē dzīvo tādi meža dzīvnieki kā staltbrieži, dambrieži, Eiropas bizoni, mežacūkas un mufloni u.c.

Informāciju sagatavoja:
Alla Kudiņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projektu vadītāja – eksperte plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos