Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2016/16/ESF

Ievietošanas datums:
19.12.2016

Termiņš:
13.02.2017

Līgumcena EUR (bez PVN)

EUR 43 945,20

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “SAFEGE BALTIJA”