Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 20.punktu, Kurzemes plānošanas reģions 2015.gada 13.maijā iesniedza Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmu 2015.-2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.

Kurzemes plānošanas reģions ir saņēmis pozitīvu atzinumu gan par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, gan attīstīstības programmu 2015.-2020.gadam. Abos dokumentos bija nepieciešams veikt nebūtiskus labojumus. Labojumi ir veikti un 2015.gada 15.jūlija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tos paredzēts apstiprināt.

Ar pilnveidotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties zemāk:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam  ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojums ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumi ŠEIT>>

PĀRSKATS par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi ŠEIT>>