2015. gada 15. jūlija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika prezentētas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas. Pēc Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam izstrādes vadītāja Kaspara Rasas ziņojuma par veiktajiem labojumiem Attīstības padome balsoja PAR Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam un Attīstības programma 2015. – 2020. gadam pieejamas Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā un TAPIS sistēmā.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmu 2015. – 2020. gadam iespējams iepazīties zemāk:

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam  ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojums ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumi ŠEIT>>

PĀRSKATS un pārskata pielikumi par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015 – 2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi ŠEIT>>

Lēmums par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam apstiprināšanu ŠEIT>>