Militārie noslēpumi vienmēr un visos laikos rūpīgi glabāti un slēpti.  Šādi stāsti, cilvēku atmiņas un vietējās leģendas ir būtiskas vēstures liecības, kas nereti netiek saglabātas un paliek neuzzinātas.

Nav jābrīnās, ka pat šobrīd par to, kas bijis Latvijā līdz pat 1994.gadam, kad Padomju armija atstāja Baltiju, zināms visai maz. Labs piemērs tam ir kaut vai unikālā Zvaigznīte Kurzemes piekrastē – triju parabolisko antenu radiouztveršanas supersistēma, ar kuras palīdzību noklausītas telefonsarunas un droši vien arī cita informācijas pārraide milzīgā reģionā. Tikai tagad uzzinām, ka bijušajā Latvijas PSR atradās vairāk nekā 1000 karaspēka daļu, kuras bija izvietotas ap 600 objektos, pie tam kopīgā militāro bāzu kopplatība pārsniedza 10% no LPSR teritorijas.

Pazīstamākie bijušie militārie objekti, kas atvērti apmeklētājiem un piedāvā iejusties, piemēram, padomju laika gaisotnē, ir Liepājas Karostas cietums, Līgatnes slepenais bunkurs, Zeltiņu raķešu bāze uc. Ceļojot pa Latviju, redzamas daudzas interesantas bijušās militārās būves un objekti, kuru jēga un nozīme nezinātājam nebūs saprotama. Tāpēc militārā mantojuma maršruta mājas  lapā https://militaryheritagetourism.info/lv  drīzumā varēsiet skatīties to aprakstus – kādām vajadzībām šie slepenie objekti kalpojuši padomju laikos, kādi notikumi tur risinājušies, kā armijas klātbūtne ietekmēja vietējo cilvēku ikdienas dzīvi. Katram objektam ir fotogalerija, tas atzīmēts Google kartē, kur iespējams skatīt tā stratēģisko novietojumu  satelītuzņēmumā. Gandrīz katram ir arī savs stāsts, joks, leģenda, ko stāstījuši aculiecinieki.

Gribam rosināt ikvienu dalīties ar šīm nozīmīgajām detaļām no cilvēku ikdienas un dzīves abu Pasaules karu un Padomju režīma laikā. Varbūt kāds stāsts dzīvo arī Tavā ģimenē, vecāku vai vecvecāku atmiņās!

Lūdzam sūtīt stāstus Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītājai Janai Kalvei uz jana.kalve@kurzemesregions.lv

Nelielā video Juris Smaļinskis dalījās ar fundamentāla militārā mantojuma objekta stāstu. Tas ir vācu armijas 2. pasaules kara laikā būvētā tilta atliekas pie Daugavas starp Jaunjelgavu un Ķegumu pie Velnadobes, Radzēs, kas vēl nesen bija paslēpies no cilvēku acīm

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.