Kurzemes plānošanas reģions līdz 15.maijam gaida pieteikumus iepirkumam “INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA PROJEKTA „KURZEME VISIEM” IETVAROS”.

Iepirkums sastāv no 3 daļām, uz kurām pretendenti pēc izvēles var iesniegt savus pieteikumus (uz vienu, divām vai visām trim daļām):

 • 1.daļa:“Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”
 • 2.daļa:“Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”
 • 3.daļa“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Pretendenti var būt gan juridisku, gan fizisku personu grupa, kura apvieno katrai iepirkumu daļai nepieciešamo speciālistu komandu. Katras daļas ietvaros sniegtajam pakalpojumam jātiek nodrošinātam līdz 2016.gada 30. novembrim.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura

Kontaktpersona: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Pretendentiem jānodrošina speciālistu komanda šādā sastāvā:
Iepirkuma 1.daļai “Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”

 • sociālais darbinieks;
 • speciālais pedagogs;
 • neirologs vai bērnu neirologs;
 • logopēds;
 • fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 2.daļai “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”

 • Sociālais darbinieks;
 • Speciālais pedagogs;
 • Neirologs vai bērnu neirologs;
 • Logopēds;
 • Fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 3.daļai “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”

 • Psihiatrs
 • Ergoterapeits.