Lai iepazītu Latvijā esošo pieredzi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 29.-30.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību, NVO, mediju un sociālo pakalpojumu sniedzēju 30 pārstāvjiem uz 8 vietām Jelgavas, Rīgas un Siguldas pašvaldībās.
Kopumā dalībnieki iepazina, kā sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniedz dienas aprūpes centros,  grupu dzīvokļos un specializētā darbnīcā. Tāpat tika gūta pieredze, apskatot sociālā atbalsta centru, pakalpojumu “atelpas brīdis” un sociālā uzņēmuma veikalu “Pogotava”.
Vienlaikus brauciena dalībnieki uzklausīja pakalpojumu sniedzēju dažādo pieredzi par pakalpojumu organizēšanu un izmaksām, kā arī ieguva kontaktus nākotnes pieredzes apmaiņai un konsultācijām biedrībās “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”“, “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Rīgā, “Cerību spārni”  Siguldā un pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.
Visus foto no pieredzes brauciena varat pārskatīt šajā galerijā: