28.februārī Skrundā notiks Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla sanāksme ” Jaunā plānošanas perioda perspektīvas pieaugušo izglītībā”. Plānots, ka sanāksmes dalībnieki varēs iepazīties ar Skrundas novada pieredzi darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem un uzzināt par Izglītības un prasmju pamatnostādņu izstrādes procesu jaunajam plānošanas periodam. Strādājot grupās, dalībnieki apspriedīs diagnostikas seminārā izstrādātos priekšlikumus un veidos kopīgo redzējumu par pieaugušo izglītības attīstību Kurzemes reģionā. Sanāksmes dalībnieki ir reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, profesionālās izglītības un augstskolu pieaugušo izglītības speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte
m.t. +371 22195600