2022.gada 4.jūlijā sākas uzņemšana Latvijas Universitātē Telpiskās attīstības plānošanas profesionālajā maģistra studiju programmā. Īpaši studēt tiek aicināti praksē strādājoši pašvaldību speciālisti teritorijas attīstības plānošanas jomā – novados un pilsētās ir tik būtiski nepieciešamas jaunas aktuālās zināšanas un viedas prasmes.

Kāpēc studēt telpiskās attīstības plānošanu ?

“Šīs studijas deva zināšanas un praktisko pieredzi, ko var pielietot strādājot ar dažāda līmeņa telpiskās plānošanas un attīstības jautājumiem. Studijas iezīmēja ilgtspējīgas attīstības plānošanas teorētisko pamatu, iepazīstināja ar rīkiem un metodēm un sniedza ieskatu publiskajā pārvaldē no plānošanas perspektīvas. Studijām bija izteikti praktiska ievirze, jo temati un izaicinājumi ar ko strādājām bija balstīti reālās nepieciešamībās. Studijas tika organizētas tā, ka divi gadi paiet sadarbojoties un mācoties no dažādu jomu pārstāvošiem speciālistiem, mācībspēkiem un studiju biedriem.” /Jānis Ušča,2014. gada absolvents, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Nozaru politikas plānošanas nodaļas vadītājs/

“Teritorijas attīstības plānošanas studiju programma sniedz ieskatu tajā, kā veidotas un kā funkcionē vietas, ko mēs kā sabiedrība apdzīvojam. Studiju gaitā ikvienam iespējams attīstīt savas prasmes un iemaņas dažādos virzienos, atrodot savu nišu nozarē – vai tā būtu līdzdalības organizēšana, apkaimju, ciemu vai mobilitātes plānošana, aktīvs darbs ar sabiedrību, stratēģijām vai datiem. Studijas ir intensīvas, interaktīvas un uz reāliem piemēriem balstītas, kas padara to par lielisku izvēli nākotnes pilsētplānošanas profesionāļiem.” /Evija Taurene, 2014. gada absolvente, Cēsu novada pašvaldības Attīstības departamenta Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja/

Svarīgākais par programmu:

Maģistra studiju ietvaros tiek gūtas atslēgas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas integrētai teritoriju attīstības plānošanai, sagatavoti profesionāli telpiskās attīstības plānotāji darbam pašvaldībās, plānošanas reģionos, valsts institūcijās un starptautiskās organizācijās.

Pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā un kvalifikācija – Telpiskās attīstības plānotājs.

Studiju programma ir akreditēta līdz 2028.gadam.

Svarīgākais par uzņemšanu studiju programmā 2022./2023 mācību gadam:

  • Budžeta vietu skaits: 10
  • Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātņu, dabaszinātņu vai sociālo zinātņu jomā.
  • Pieteikšanās – elektroniski un klātienē:
    – studenti, kas absolvējuši LU, pieteikumus studijām var iesniegt elektroniski LU informatīvajā sistēmā LUIS;
    – citu augstskolu absolventi pieteikumu iesniedz, aizpildot elektronisko veidlapu;
    – pieteikumu var iesniegt arī klātienē norādītajos laikos.
  • Saite: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/gribustudet/augstaka-limenastudijas/Augst_lim__studijas_fakultates_2022_3.pdf

Elektroniskā un klātienes pieteikšanās maģistra līmeņa studiju programmām norisināsies no 4. jūlija līdz 14. jūlijam.
Iestājpārrunas: 19.jūlijā no plkst. 9.00 Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 324.telpā, klātienē.

Vairāk informācijas: