No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Ventspils biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz liaa@liaa.gov.lv, pieņems līdz 2020. gada 20. marta plkst. 23:59.

Tāpat biznesa ideju autori var pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas programmai. Pirmsinkubācija ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat, sākot ar 2.inkubācijas gadu, iespējams saņemt arī 50% līdzfinansēju līdz EUR 5 000 aprīkojuma, iekārtu un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti pieteikties konsultācijām martā Ventspils biznesa inkubatorā Saules ielā 19, lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Konsultācijai iespējams pieteikties, iepriekš rakstot uz e-pastu ventspils@liaa.gov.lv vai zvanot 62400906.

Ventspils biznesa inkubatorā šobrīd ir 43 dalībnieki, no tiem 28 uzņemti inkubācijas programmā un 15 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. 2019. gadā Ventspils biznesa inkubatora inkubācijas dalībnieki kopā sasnieguši 1,1 milj. EUR apgrozījumu, nomaksājuši vairāk nekā 240 tūkst. EUR nodokļos. Kopējais uzņēmumu eksporta apjoms 2019. gadā pārsniedz pus miljonu EUR. LIAA Ventspils biznesa inkubatora uzņēmumi kopā radījuši 36 jaunas darba vietas.

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 701 dalībnieks. No tiem 249 ir biznesa ideju autori vai uzņēmumi, kuri pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju, un 452 uzņēmumi ir inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājis 1141 biznesa ideju autors.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu
Par inkubācijas programmu

Papildu informācija:

LIAA Ventspils biznesa inkubators

Adrese: Saules iela 19, Ventspils

E-pasts: ventspils@liaa.gov.lv

Tālrunis: 62400906

Facebook