Informatīvs attēls

No 10. maija Liepājas Kultūras pārvalde izsludina otro kultūras projektu konkursu 2021. gadā ar mērķi finansiāli atbalstīt Liepājas kultūras organizācijas, kas īsteno pilsētai nozīmīgus, unikālus un tradicionālus kultūras projektus dažādās kultūras un mākslas nozarēs.

Kopumā projektu konkursā paredzēts sadalīt 50 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Kultūras pārvaldes piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam plānots no 1000 līdz 4000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu, taču kopumā atbalstā varēs saņemt ne vairāk kā 6000 eiro.

“Ņemot vērā, ka pandēmija nav beigusies un kultūras joma joprojām ir ļoti sarežģītā situācijā, 2021. gada 2. projektu konkurss ir veidots kā atbalsta mehānisms nozarei un īpaši, lai atbalstu gūtu tieši Liepājas organizācijas. Līdz ar to, konkursa galvenais uzdevums ir atbalstīt Liepājas kultūras jomas nevalstiskā un privātā sektora dalībniekus, tāpēc pieteikties var organizācijas, kas dibinātas un reģistrētas Liepājā” uzsver Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns.

Konkursa prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Konkursā var piedalīties Covid-19 ierobežojumu laikā īstenojami projekti, kuru realizācija plānota Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Konkursā var piedalīties tikai tās LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas ar juridisko adresi Liepājas pilsētā, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 28. maijam plkst. 15.00, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu mājaslapā www.kulturasprojektukonkurss.lv.

Otrajā projektu konkursā atbalstīto projektu realizēšanas termiņš noteikts no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pirmajā Liepājas kultūras projektu konkursā tika atbalstīti 18 projekti un sadalīts 50 000 eiro liels līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja

Katrīna Vectirāne
Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālrunis: 29 147 751
E-pasts: katrina.vectirane@liepaja.lv