Ilze Puncule-AgintaTālis Eipurs, 30. maijs, 16:15

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar aptiekām un sadarbības partneriem uzsāk izglītojošu kampaņu “Dabai Tableti Nevajag”. Kampaņā, kas norisināsies līdz pat šī gada beigām, aicinās iedzīvotājus lietot medikamentus atbildīgi un nederīgās zāles nodot aptiekā to pareizai utilizācijai, tādējādi mazinot zāļu nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā.
Skaidro Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Putna-Nīmane.

.

Ieraksts lejupielādei

Raksts pārpublicēts no LSM mājas lapas: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/ar-izglitojosu-kampanu-veicinas-nederigo-zalu-pareizu-utilizacij.a161340/

Vairāk par projektu “MEDWwater”

Projekts “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater LLI-527) tiek īstenots no 2021. gada februāra līdz šā gada beigām.

Tā mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem. Tā ietvaros Latvijas un Lietuvas zinātnieki pēta 25 farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) piesārņojumu notekūdeņos ar mērķi meklēt risinājumus tā samazināšanai.

Projektā iesaistīti zinātnieki, vides eksperti un citi speciālisti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Kurzemes plānošanas reģiona, Zāļu valsts aģentūras un Lietuvas Veselības ministrijas Valsts zāļu kontroles aģentūras, Klaipēdas Universitātes, kā arī Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas Institūts”.

Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwater/

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un MEDWwater Projekta partneri, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.