Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā projekta “Militārais mantojums” ietvaros turpina sadarbību ar divām nozīmīgām organizācijām, kuras militārās vēstures izzināšanā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus – www.kurland-kessel.de mājas lapas īpašnieku Mihaelu Molteru (Michael Molter)  un starptautiskās militārās arheoloģijas entuziastiem no nevalstiskās organizācijas/biedrības “Leģenda.

Kurland-Kessel.de

Pirms vairāk kā 15 gadiem izveidoto mājas lapu Mihaels Molters uztur par personīgajiem līdzekļiem un tās mērķis ir sniegt informāciju jebkuram interesentam par 6 būtiskām kaujām Kurzemes teritorijā t.s. Kurzemes katlā, kuras norisinājās no 1944.gada oktobra līdz 1945.gada maijam. Mājas lapā ir pieejama informācija par vācu armijas divīzijām, to apakšvienībām, kā arī dažādas kartes, kā arī gan vācu karavīru un to radinieku atmiņu stāsti.

KPR ir sasniedzis šādu rezultātu – Viena (1) publikācija www.kurland-kessel.de.

Katru gadu www.kurland-kessel.de īpašnieks dodas uz Latviju un gan 2020.gadā, gan 2021.gadā Kurzemes projekta vadītāja ir piedalījusies vairākās vizītēs militārā mantojuma 2.Pasaules kara objektos un kauju vietās Kurzemē kopā ar Michaelu Molteru, lai apmainītos ar informāciju, pārņemtu labāko pieredzi un uzzinātu Vācijas militārā mantojuma tūristu intereses un mērķus, apmeklējot Latviju.

Informācijas apmaiņa par militārā mantojuma stāstiem un objektiem notiek nepārtaukti pa e-pastiem.

Network | Coldwarsites https://coldwarsites.net/network/

Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja ir uzsākusi komunikāciju ar Colwarsites portālu ar mērķi uzsākt sadarbību un sasniegt caur šo kanālu lielāku militārā mantojuma entuziastu loku un Eiropas militārā mantojuma organizācijas. Uzrunājot šīs organizācijas mēs lūkojamies pēc iespējām popularizēt Militārā mantojuma maršrutu Latvijā un Igaunijā caur šo organizāciju kanāliem un iespējas apmeklēt šo organizāciju pasākumus, lai iepazīstinātu ar mūsu projektu, objektiem un maršrutiem.

Projekts “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 25 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.