Priekules novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.679 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”  (protokols Nr. 15, 85.punkts).

Sabiedriskā apspriešana norisinās no 2020.gada 10.janvāra līdz 10.februārim, ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties portālā Ģeolatvija.lv.

Iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti aktīvi piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

30.01.2020.:

  • plkst. 16.00, Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
  • plkst. 18.00, Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

31.01.2020.:

  • plkst. 15.00, Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
  • plkst. 17.00, Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;
  • plkst. 19.00, Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, tālr. 63497939, 26101674, e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv