2019.gada 30. aprīlī noslēdzas Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth).

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir apstiprinājums, ka Baltijas jūrā ir iespējams izaudzēt gliemenes, ja izmanto apstākļiem piemērotu un pielāgotu tehnoloģiju, tostarp arī Kurzemes piekrastē atklātās jūras apstākļos. Lai arī novāktās gliemenes ir izmēros mazākas, tomēr to uzturvērtība ir augsta un tās iespējams izmantot pārstrādē dzīvnieku barības ražošanai.

Pašlaik bez atbalsta mehānismiem vai subsīdijām gliemeņu audzēšana kā bizness nav ienesīgs, taču to var mainīt, attīstot pārstrādi un jaunus produktus. Tā kā gliemenes sniedz vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, attīrot jūras ūdeni no tajā esošajām barības vielām, tām ir pozitīva ietekme uz vidi vietās, kur notiek ūdens apmaiņa.

Gliemeņu audzēšanas attīstība nākotnē var sniegt ieguldījumu piekrastes reģionu ekonomiskās aktivitātes saglabāšanā, nodrošinot darba vietas, nodokļu maksājumus un saistīto nozaru (piemēram, pakalpojumu, loģistikas un pārstrādes) attīstību.

Projekta ietvaros ir izstrādāti materiāli un ziņojumi, kas sniedz informāciju gan tiem, kam interesē gliemeņu audzēšana kā potenciāla saimnieciskā darbība, gan tiem, kas pieņem lēmumus par atbalstu vai izsniedz atļaujas.

Kurzemes plānošanas reģiona izstrādātie informācijas materiāli un ziņojumi:

  • Trīs videostāsti par gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā:

Informācija par citu projekta partneru sagatavotajiem materiāliem, kā arī visu projekta rezultātu kopsavilkums būs pieejams projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/projects/balticbluegrowth

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore