Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rīkotajā konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalstu savu ideju īstenošanai līdz 10 000 EUR vērtībā ieguvušas 3 Kurzemes pašvaldības – Liepājas pilsēta, Ventspils pilsēta un Skrundas novads.

Visās pašvaldībās, kas ieguvušas finansiālu atbalstu, no 2019.gada oktobra līdz 2020.gada maijam tiks īstenotas dažādas aktivitātes remigrācijas sekmēšanai:

  • Liepājas pilsētas pašvaldība, lai īstenotu daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu, plāno  vizītes ar semināriem pie diasporām (Lielbritānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Dānijā un Īrijā). Projekta ietvaros notiks arī pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem, Liepājas pilsētas pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņa ar Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistiem. Papildu aktivitātēm turpināsies arī ikdienas darbs, sniedzot informāciju remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem par iespējamajiem risinājumiem darba un izglītības jautājumos, veselības pieejamību, dzīvesvietas iespējām u.c. jautājumiem, kas skar ikdienas dzīvi Liepājā.
  • Skrundas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno organizēt pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem, lai nodrošinātu informatīvu un emocionālu atbalstu potenciālo remigrantu un remigrantu ģimenēm risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos un dzīvi novadā. Notiks arī sarunu vakari, kuros aicināti piedalīties gan remigranti, gan citi novada iedzīvotāji, lai dalītos pieredzē un veicinātu piederības sajūtu novadam. Tāpat plānota diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā. Piederības stiprināšanas nolūkos tiks organizēts pasākums bijušajiem un esošajiem Skrundas novada iedzīvotājiem – “Skrundas bērni”.
  • Ventspils pilsētas pašvaldība plāno veikt pašvaldības speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem. Pēc pašvaldības speciālistu apmācībām tiks nodrošināta efektīva komunikācija ar remigrantiem un personām, kuru interesēs ir uzsākt dzīvi Ventspilī. Paralēli pašvaldības speciālistu apmācībām tiks organizēts pasākums klātienē un tiešraidē remigrantiem par pakalpojumiem un iespējām, kādas pieejamas Ventspilī. Tāpat tiks organizētas arī tikšanās ar jaunajiem ventspilniekiem, kuri tikai nesen pārcēlušies, vai tikai vēl plāno pārcelties uz dzīvi Ventspilī. Tikšanos laikā Ventspils pilsētas domes vadības pārstāvji iepazīstinās ar aktualitātēm Ventspils pilsētā, būs iespēja vairāk uzzināt par atbalsta saņemšanu darba meklēšanā un saistībā ar pārcelšanās iespējām, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Kontakinformācija:

Remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, tālrunis +371 20478252.