No 2018.gada 10.septembra līdz 8.oktobrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-20120.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju.
 
2018.gada 2.oktobrī pl.17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Aktualizētā pašvaldības attīstības programma 2014.-2020.gadam (1.0)”publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Attīstības plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam” aktualizācijā iekļauti 49 priekšlikumi – jauni rādītāji, uzdevumi, pasākumi un precizētas redakcijas esošiem uzdevumiem un pasākumiem, kā arī apkopoti vai izslēgti atsevišķi aktualitāti zaudējuši pasākumi.
Ar piedāvātajām izmaiņām var iepazīties Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv  sadaļas “Pārvalde” apakšsadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kopumā publiskā apspriešana ilgst no 2018. gada 10.septembra līdz 2018. gada 8. oktobrim. Viedokli un priekšlikumus iespējams izteikt:

  • elektroniski, iesūtot Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļai e-pastā ekonomika@ventspils.lv;
  • rakstiski, nododot tos klātienē Ekonomikas nodaļā, Jūras ielā 36, 64. kabinetā;
  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē.
Pēc publiskās apspriešanas līdz 2018.gada 19.oktobrim tiks sagatavots pārskats par saņemtajiem, atbalstītajiem un neatbalstītajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiks izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju sniegtajiem nosacījumiem. Pārskats būs pieejams arī portāla www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”