No 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 7. novembrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, kuras laikā Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji un komersanti tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vides pārskata projektu.

Informācija par sabiedriskās apspriedes norises datumu un laiku tiks publicēta atsevišķi. Klātienes sanāksmes tiks organizētas pēc pieraksta un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības laikā.

Sabiedriskai apspriešanai nodotais Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam Vides pārskata projekts ir brīvi pieejams līdz 2021. gada 7.novembrim Ventspils valstspilsētas portālā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā ĢeoLatvija.lv.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar COVID-19 izplatību, sabiedriskai apspriešanai nodotais Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. -2027. gadam Vides pārskata projekts drukātā veidā būs pieejams arī:

  • Ventspils pilsētas domes 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
  • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
  • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
  • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī).

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021. gada 11.oktobra līdz 2021. gada 7.novembrim ir paredzēta tiešsaistes sabiedriskā apspriede (sapulce) ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Ventspils novada domi, Kurzemes reģiona un valsts institūcijām. Par apspriedes norises laiku un vietu Ventspils iedzīvotāji, komersanti, Ventspils novada dome un valsts institūcijas tiks informēti atsevišķi. Apspriedē dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vides pārskata projektu un saturu.

Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji tiek aicināti līdz 2021. gada 7. novembrim iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vides pārskata projektu, izmantojot portālu www.latvija.lv vai e-pastu: dome@ventspils.lv. Papīra formātā tos varat atstāt pastkastē Ventspils pilsētas domes 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī. Informācija pa tālruni 63601192, 63601108.

Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiski un apspriedē paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti Ventspils valstspilsētas portālā www.ventspils.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti izstrādājot Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. -2027. gadam Vides pārskata gala redakciju.

Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vides pārskata projekts pieejams:  https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/30_09_2021_/?doc=37826

 

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece I. Boļezina

tālrunis 636 01108, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv