No 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 7. novembrim notiks Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji un komersanti tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēto redakciju.

Publiskai apspriešanai nodotā Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizētā redakcija ir brīvi pieejama līdz 2021. gada 7. novembrim portālā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā ĢeoLatvija.lv.

Publiskai apspriešanai nodotā Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizētā redakcija drukātā veidā ir pieejama arī:

  • Ventspils pilsētas domes 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
  • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
  • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
  • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī).

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 7. novembrim ir paredzēta sabiedriskā apspriede (sapulce) ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Ventspils novada domi, Kurzemes reģiona un valsts institūcijām. Par apspriedes norises laiku un vietu, kā arī formātu (klātienē, ievērojot valstī noteiktas epidemioloģiskās prasības, un/vai tiešsaistē)Ventspils iedzīvotāji, komersanti, Ventspils novada dome un valsts institūcijas tiks informēti atsevišķi. Apspriedēs dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēto redakciju.

Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji tiek aicināti līdz 2021. gada 7. novembrim iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēto redakciju, izmantojot portālu www.latvija.lv vai e-pastu: dome@ventspils.lv. Papīra formātā tos varat atstāt pastkastē Ventspils pilsētas domes 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī. Informācija pa tālruni 63601192, 63601108.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski un apspriedēs paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti portālā www.ventspils.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti izstrādājot Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam gala redakciju.

Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizētā redakcija pieejama šeit:

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/30_09_2021_/?doc=37825

 

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece I. Boļezina

tālrunis 636 01108, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv