2019.gada 8.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) notika Jūras plānojuma darba grupas sanāksme, kurā piedalījās arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālisti.

Sanāksmē tika sniegta informācija par Jūras plānojuma apstiprināšanu Ministru kabinetā 2019.gada 14.maijā.

Nolemts aktualizēt Jūras plānojuma darba grupas dalībnieku sastāvu un turpināt darboties līdzšinējā formātā, ar konsultatīvām funkcijām, bet nākotnē veidot konsultatīvo padomi dažādu aktualitāšu un jautājumu jūras plānošanas jomā risināšanai.

Darba grupas sanāksmē VARAM Telpiskās plānošanas departamenta pārstāvji sniedza informāciju par Polijas un Igaunijas jūras plānojumu projektiem un jūras plānojumu vietu abu valstu plānošanas sistēmās, sadarbību ar Latvijas institūcijām jūras plānojumu izstrādē un interešu saskaņošanā.

Sanāksmē tika sniegta informācija par tīmekļa vietni https://basemaps.helcom.fi/, kurā pieejama grafiskā informācija par Baltijas jūras valstu jūras plānošanu, kā arī INTERREG Baltijas jūras programmas projekta “Baltic LINes” (Coherent Linear infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans) noslēgumu un rezultātiem. Šī projekta mērķis ir palielināt jūras ceļu un enerģijas koridoru starpvalstu saskaņotību jūras teritoriālajos plānos Baltijas jūras reģionā un nodrošināt Baltijas jūras telpas efektīvu izmantošanu.

Darba grupas sanāksmes noslēgumā VARAM pārstāvji informēja par 2019.gada 19.-21.novembrī Rīgā plānoto 3.Starptautisko jūras plānošanas konferenci, kuru organizēs VASAB sekretariāts (VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai).