LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 18.septembrī, Rendas pagastā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 10 UniGreen projekta partneriem (Aukštaitijos nacionalinis parkasBiržų Regioninis ParkasDURBE un Durbes novadsKretingos rajono savivaldybėKuldīgas Novada DomeRojas novada pašvaldībaSaldus novada pašvaldībaSkrundas novada pašvaldībaVentspils novada pašvaldībaŽemaitijos nacionalinis parkas) organizēja noslēguma projekta vadības sanāksmi, kur diskutēja par projektā paveikto, projekta ilgtspējas nodrošināšanas pasākumiem un vēl atlikušajiem darbiem līdz projekta noslēgumam š.g. 31.oktobrī.

Līdz šim projektā paveiktas visas plānotās apmācību, pieredzes apmaiņas un semināru aktivitātes un lielākā daļa mārketinga aktivitāšu. Oktobrī vēl plānotas divas vizītes uz projekta objektiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (viena Kurzemē un viena Aukštaitijas nacionālajā parkā), lai sniegtu informāciju par projektā veiktajiem vides pieejamības uzlabojumiem, kā arī papildu tirāžas izdošana mūsu sagatavotajam Dabas taku ceļvedim, kas ir ļoti pieprasīts ceļotāju vidū.

Noslēgušies infrastruktūras labiekārtošanas darbi Kurzemē. Savukārt infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā oktobrī vēl turpinās darbs pie Jaurikla parka labiekārtošanas Kretingā, kā arī labiekārtošanas darbi pontona piestātņu pievadceliņu un atpūtas vietu izveidei Aukštaitijas nacionālajā parkā.

Sanāksmes noslēgumā projekta partneri izteica gandarījumu par partneru savstarpējo sadarbību visu šo 2,5 gadu garumā un atzinīgi novērtēja projekta īstenošanu, jo vienlaikus ar dabas tūrisma veicināšanu kā tādu, projekta rezultātā ir paveikts liels darbs tieši dabas tūrisma pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sanāksmes prezentācijas

Final tips, Aiva Jakovela, Project manager

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Aiva Jakovela
Tālrunis: 26315137, aiva.jakovela@kurzemesregions.lv