Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.: b/n

Ievietošanas datums: 06.05.2022.

Termiņš: 23.05.2022.

Līgumcena EUR (bez PVN):

Piegādātājs/Piezīmes: