Kurzemes reģionu veido Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Mērsraga, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadu pašvaldības, kā arī Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības.

LIEPĀJAS PILSĒTA

VENTSPILS PILSĒTA

AIZPUTES NOVADS

ALSUNGAS NOVADS

BROCĒNU NOVADS

DUNDAGAS NOVADS

DURBES NOVADS

GROBIŅAS NOVADS

KULDĪGAS NOVADS

MĒRSRAGA NOVADS

NĪCAS NOVADS

PĀVILOSTAS NOVADS

PRIEKULES NOVADS

ROJAS NOVADS

RUCAVAS NOVADS

SALDUS NOVADS

SKRUNDAS NOVADS

TALSU NOVADS

VAIŅODES NOVADS

VENTSPILS
NOVADS