Kurzemes reģionu veido Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldības, kā arī Liepājas valstspilsētas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības.

LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTA

VENTSPILS VALSTSPILSĒTA

DIENVIDKURZEMES NOVADS

KULDĪGAS NOVADS

SALDUS NOVADS

TALSU NOVADS

VENTSPILS
NOVADS