Kurzemes reģionu veido Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldības, kā arī Liepājas valstspilsētas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības.

LIEPĀJAS PILSĒTA

VENTSPILS PILSĒTA

DIENVIDKURZEMES NOVADS  (simoblika izstrādes posmā)

KULDĪGAS NOVADS

SALDUS NOVADS

TALSU NOVADS  (simbolika izstrādes posmā)

VENTSPILS
NOVADS