Arhīvs

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem. Tas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

Kurzemes plānošanas reģions, 2021.gada 1.jūlijā stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Par plānošanas reģionu teritorijām”, apvieno 8 pašvaldības:

  • 2 valstspilsētas – Liepāju un Ventspili;
  • 6 novadus – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadus.

Kurzemes plānošanas reģiona funkcijas:

  • Teritorijas attīstības plānošana;
  • Sadarbības nodrošināšana starp Kurzemes pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
  • Kurzemes reģiona un tā pašvaldību interešu pārstāvniecība valsts līmenī;
  • Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta plānošana un organizēšana;
  • Taksometru licencēšana Kurzemes reģionā.