Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem. Tas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

Kurzemes plānošanas reģions apvieno 20 pašvaldības:

  • 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili;
  • 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadus.

Kurzemes plānošanas reģiona funkcijas:

  • Teritorijas attīstības plānošana;
  • Sadarbības nodrošināšana starp Kurzemes pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
  • Kurzemes reģiona un tā pašvaldību interešu pārstāvniecība valsts līmenī;
  • Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta plānošana un organizēšana;
  • Taksometru licencēšana Kurzemes reģionā.