2024.gada 29.janvārī

Kurzemes plānošanas reģiona logo

Aicinām darbā karjeras konsultantu/-ti

Izsludinām darba vakanci Interreg Centrālās Baltijas programmas projekta “Tour4Youth” ieviešanai – aicinām darbā karjeras konsultantu/ti. 

Īsumā par projektu:

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārvalstīm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekts paaugstinās jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

 Galvenie amata pienākumi:

 • palīdzēt noskaidrot intereses, spējas, apzināt esošās prasmes, izvērtēt iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu;
 • sniegt atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli;
 • informēt par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām u.c., raksturo profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences, darba devēju prasību un atalgojuma līmeņa pārmaiņas;
 • palīdzēt klientam apgūt darba meklēšanas prasmes – konsultē, kā izveidot CV (īsu dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, kur un kā meklēt informāciju par brīvajām darba vietām, ko par sevi pastāstīt un kā sevi prezentēt darba intervijā, kā atbildēt uz darba devēja jautājumiem u.c.;
 • informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem, uzstājas semināros, masu saziņas līdzekļos un citos dažādos ar karjeras izvēli saistītos pasākumos;
 • piedalīties divu tiešsaistes pasākumu organizēšanā, kas pielāgoti konkrētu jauniešu un darba devēju vajadzībām – (piemēram, pasākums restorāniem, kas meklē pavārus);
 • piedalīties klātienes pasākuma organizēšanā, kur satiekas potenciālais darba ņēmējs ar potenciālo darba devēju;
 • dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu, noteikt sava darba prioritātes un gatavība strādāt starptautiskā komandā;
 • analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • labas prezentēšanas un organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos;
 • pieredze meklētajā amatā vairāk par vienu gadu;
 • zināšanas par Kurzemes reģionu tūrisma izglītības iespējām tiks uzskatīta par priekšrocību;

Darba vieta: Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs: Liepāja, Meldru iela 1.  Pēc vienošanās ar darba devēju iespējams daļu darbu veikt attālināti.

Darba līguma termiņš: no 1.03.2024. līdz 31.12.2024.

Slodze: nepilns darba laiks – 0,5 slodze

Atalgojums: darba alga par 0,5 slodzi – 850,00 EUR (bruto)

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • Pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV).
 • citu dokumentu kopijas, kuras pretendents uzskata par nepieciešamām un kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam.

Pieteikšanās:

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 16.02.2024., sūtot pieteikuma dokumentus uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv.

Jautājumu gadījumā sazināties ar KPR izglītības jomas reģionālo koordinatori Agnesi Lāci, tālrunis +371 28381229

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti piedalīties darba intervijās.