Kurzemes plānošanas reģions

aicina darbā uz pusslodzi

SOCIĀLO PAKALPOJUMU EKSPERTU

Galvenie pienākumi:

 1. Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona interešu pārstāvību un veikt eksperta sociālo pakalpojumu jautājumos pienākumus Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā;
 2. Līdzdarboties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.g. – 2027.g. izstrādes procesā, izstrādājot esošās situācijas aprakstu par sociālo nozari Kurzemes reģionā, kā arī līdzdarbojoties turpmākajā stratēģiskās daļas izstrādē, definējot attīstības virzienus un veicamos darbus attīstības programmas ietvaros;
 3. Pārzināt situāciju par sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā, t.sk. nodrošinot sociālo pakalpojumu attīstības uzraudzību un sadarbības jautājumu koordinēšanu starp pašvaldībām;
 4. Līdzdarboties deinstitucionalizācijas (DI) ieviešanas procesā, sadarbojoties ar DI projekta ieviešanas komandu, Labklājības ministriju, Kurzemes reģiona pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem, veicinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību visā reģionā;
 5. Piedalīties ministriju, pašvaldību un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju vai sadarbības partneru organizētās sanāksmēs, darba grupās un tikšanās reizēs, pārstāvot Kurzemes plānošanas reģiona viedokli sociālo pakalpojumu jomā;
 6. Sniegt priekšlikumus un līdzdarboties projektu pieteikumu izstrādē sociālajā jomā, atbalsta saņemšanai no Pārrobežu sadarbības programmām, Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Nepieciešamā kvalifikācija (izglītība, pieredze un prasmes):

 1. Augstākā izglītība sociālajā jomā;
 2. Pieredze darbā sociālajā jomā vismaz 5 gadi;
 3. Labas vai teicamas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 4. Spēja veikt analītisku darbu;
 5. Spēja elastīgi pielāgoties izmaiņām veicamajos uzdevumos un ārējā vidē;
 6. Spēja strādāt komandā;
 7. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 8. Prasme veidot un uzturēt attiecības ar sadarbības partneriem/klientiem;
 9. Labas iemaņas darbā ar datoru un citām IT un biroja tehnikām;
 10. Prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 11. Pieredze darbā ar ārvalstu finanšu līdzekļu projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 12. Vēlama autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 1. Darba vietu Rīgā;
 2. Draudzīgu darba kolektīvu;
 3. Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 4. Algu sākot no 550,00 eiro (bruto) par 50% noslodzi, ar iespēju palielināt slodzi.

Aicinām Jūsu CV un pieteikuma vēstuli līdz š.g. 27.marta plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu: evita.ozolina@kurzemesregions.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Vairāk informācijas, zvanot uz tālruni: +371 22012433 (Evita Ozoliņa).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kurzemes plānošanas reģions, kontaktinformācija: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048.