Informācija par Kurzemes plānošanas reģiona amatpersonām izmaksāto atalgojumu par 2018.gada decembri

Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 92.panta otro daļu un ar MK 2007.gada 06.marta noteikumiem Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”