Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda” (VKKF) un “Latvijas Valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2019” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 132 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu 414134,13 EUR.

Š.g. 25.aprīļa sēdē VKKF padome apstiprināja “Kurzemes kultūras programmas 2019” rezultātus saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu, kas paredz atbalstīt 51 projektu īstenošanu par  kopējo summu EUR 85 000,00.

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES šeit>>>

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 13.maijam finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv

AR PROJEKTA ATSKAITI PAR PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU VAR IEPAZĪTIES šeit>>>

Kontakti:

Terēza Strauta – “Kurzemes kultūras programmas 2019” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv, tālrunis 27020793