2023.gada 9.martā tiešsaistes platformā ZOOM Kurzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi pašvaldību speciālistiem remigrācijas koordinācijas jautājumos. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt remigrācijas aktualitātes Kurzemes reģionā, tai skaitā iepazīties ar Latvijas Universitātes veikto pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”, kā arī un turpināt veiksmīgi iesākto sadarbību remigrācijas veicināšanā Kurzemes reģionā.

Sanāksmi atklāja Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa, kura norādīja, cik būtiska ir pašvaldību speciālistu sadarbība pēc iespējas daudzveidīgāka atbalsta sniegšanai remigrantiem, lai veicinātu to atgriešanos dzimtenē un gūtās pieredzes pielietošanu Kurzemes attīstībai.

Savukārt remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, pastāstīja par remigrācijas projektu kopumā, koordinatora darbu un pašvaldību ieguvumiem no remigrācijas veicināšanas aktivitātēm.

“Uz dzīvi Kurzemē atgriežas cilvēki ar dažādu ārvalstīs iegūtu pieredzi un zināšanām, ko var un vēlas izmantot mūsu valstī. Svarīgi mums visiem kopā palīdzēt un rast risinājumus, lai ikviens, kurš atgriežas, justos šeit gaidīts,” saka A.Berģe.

A.Berģe informēja, ka Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs 2022. gadā atgriezušies 185 cilvēki, vēlmi atgriezties pauduši 123 cilvēki, un sagatavoti 628 individuāli piedāvājumi. Kopumā Kurzemes reģionā kopš 2018.gada marta līdz 2022. gada decembrim sagatavoti 2688 individuāli piedāvājumi, atgriezušies 965 cilvēki, savukārt par potenciāliem plāniem atgriezties informējuši 719 cilvēki. Par savu dzīvesvietu remigranti visbiežāk izvēlējušies Liepāju, Ventspili, Tukuma, Kuldīgas, Saldus novadus.

Sanāksmes turpinājumā ar savu prezentāciju uzstājās Latvijas Universitātes, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, pētniece un docente Līga Brasliņa, kura prezentēja jaunāko pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”.

Pētījuma mērķis bija apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus remigrācijas veicināšanai, lai izzinātu jaunu darba vietu izveides un piesaistes iespējas reģionos un sagatavotu priekšlikumus, kāds atbalsts vai resursi būtu nepieciešami remigrācijas mērķu sasniegšanai.

Kā nākamā ar savu prezentāciju “LIVIN kontaktpunkts – atbalsta vieta jaunajiem un topošajiem Ventspils iedzīvotājiem” uzstājās nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” LIVIN kontaktpunkta koordinatore Ina Servuta. Viņa dalījās pieredzē un pastāstīja par Ventspils iespējām. Kā I.Servuta uzsver, tad kopš 2019.gada maija, kad projekts sākās, ir paveikts ļoti daudz. Tikšanās pasākumi ar remigrantiem, nepārtraukta sadarbības veidošana ar darba devējiem, mājas lapas uzturēšana un citas aktivitātes. Jaunajiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pārcelties uz dzīvi Ventspilī, LIVIN kontaktpunkts ir kā atbalstošs “plecs”, katram tiek sniegts informatīvs atbalsts un individuāla pieeja.

Sanāksme noslēdzās ar informācijas apmaiņu  un diskusijām starp pašvaldību pārstāvjiem. Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, cik svarīgi un nozīmīgi ir tikties un veidot savstarpēju pieredzes apmaiņu, kā arī ikdienas darbā sazināties un dalīties pieredzē.

Sanāksmē piedalījās Ventspils un Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldību pārstāvji.

Sanāksmes materiāli:

remigrācijas aktualitātes Kurzemē. Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe DZĪVES UN DARBA IESPĒJAS REĢIONOS KĀ VEICINOŠIE FAKTORI ĀRĒJAI UN IEKŠĒJAI REMIGRĀCIJAI. Pētījums 14.11. - 18.12.2022., Latvijas Universitātes, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, pētniece un docente Līga Brasliņa LIVIN kontaktpunkts – atbalsta vieta jaunajiem un topošajiem Ventspils iedzīvotājiem. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka LIVIN kontaktpunkta koordinatore Ina Servuta

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Papildu informācijai:
Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv