Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) tika veikta KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu publiskā apspriešana. Saskaņā ar publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, ir pilnveidoti plānošanas dokumentu projekti.

Sabiedriskā apspriede par pilnveidotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam  un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem  notiks 2015. gada 24. aprīlī plkst.10.00, Ventspils kutūras centra Mazajā zālē (Kuldīgas iela 18, Ventspils).

Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 23.aprīlim (ieskaitot), reģistrējoties KPR mājaslapas sadaļā „Semināri”.

Ar pilnveidotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties zemāk:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam PROJEKTS ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam PROJEKTS ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojums ŠEIT>>
Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumi ŠEIT>>
PĀRSKATS par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi ŠEIT>>
PĀRSKATA par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi pielikumi (2.pielikums PRECIZĒTS) ŠEIT>>

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot KPR Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski planosana@kurzemesregions.lv līdz 27.aprīlim.

Papildus informācija: Kaspars Rasa, KPR KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes vadītājs.Tālr.: 63322235, 27840580, e-pasts: planosana@kurzemesregions.lv.

Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros