Iepirkuma Nr.
KPR 2018/1/ESTLAT22

Ievietošanas datums:
25.03.2018

Termiņš:
09.04.2018

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes