LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Sākot ar 20.maiju, Kurzemes plānošanas reģions uzsāka akciju aktīvākam dzīvesveidam #takoKurzemē. Tās mērķis bija veicināt visus iedzīvotājus iet dabā, iepazīt dabas takas un takot Kurzemē, kā arī dalīties ar savām bildēm un iespaidiem sociālajos tīklos – Facebook, Instagram vai Draugiem.lv, izmantojot tēmturi (tagu) #takoKurzemē. Reizi nedēļā tika izraudzīts viens laimīgais, kas saņēma īpašu balvu no projekta “Dabas tūrisms visiem” – somu ar takošanai noderīgu inventāru. Akcija ilga visu vasaru un tās laikā ceļotāji ir aicināti takot arī Lietuvas takās, šajā gadījumā lietojot tēmturi (tagu) #takaisperLietuvą.

Balvu ieguvēji katru nedēļu tika izziņoti Kurzemes plānošanas reģiona Facebook profilā un mājaslapā www.kurzemesregions.lv, daloties ar uzvarētāja bildēm.

No akcijas dalībniekiem sociālajos tīklos sagaidījām gan vienkāršas, ikdienišķas, ģimeniskas bildes ar jūsu takošanas piedzīvojumiem, gan skaistus dabas skatus, gan, protams, sevišķi priecjāmies, ja izdevās noķert kādu īpašu un neparastu kadru.

Informācijai par Kurzemes un Ziemeļlietuvas takām joprojām varat izmantot arī mūsu jauno dabas taku ceļvedi, kas ietver informāciju par vairāk kā 80 dabas takām un ir pieejams visos Kurzemes novadu Tūrisma informācijas centros. Ceļvedī ar zaļu krāsu ir izceltas takas, kas pilnībā vai daļēji pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem un vecākiem, kas ceļo ar bērnu ratiņiem, tāpēc sevišķi priecājāmies, ja akcijā piedalījās arī cilvēki ar invaliditāti, gados vecāki cilvēki un, protams, visa ģimene.

Noderīgs palīgs Kurzemes taku iepazīšanai joprojām arī  īpaši izveidotā sadaļa Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā – Dabas takas, kur pieejami gan taku apraksti, gan arī audio un videomateriāli.

Dabas takas Kurzemē un Ziemeļlietuvā

19.  un pēdējās nedēļas uzvarētāji (publicēti 30.09.)

https://www.facebook.com/kurzemesregions/posts/2559744180735558

Projekta “Dabas tūrisms visiem” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv