LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Lai paaugstinātu pašvaldību, uzņēmēju un citu dabas teritoriju pārvaldītāju izpratni, prasmes un zināšanas par vides pieejamību un tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanu sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” esam izstrādājuši ilustratīvu un praktisku materiālu tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vadlīniju mērķis ir veicināt dabas tūrisma pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, kā arī senioriem un vecākiem, kas ceļo ar bērnu ratiņiem. Vadlīnijas ietver rekomendācijas gan dabas taku un dabas objektu tiešās pieejamības veicināšanai (atbilstoši celiņi, to segums, slīpums utml.), gan arī atpūtas vietu un autostāvvietu pieejamībai un labiekārtojumam, skatu torņu, laivu piestātņu un peldvietu pieejamībai, naktsmītņu, tualetes un dušas telpu pieejamībai, e-vides pieejamībai, kā arī galvenos ētikas principus saziņā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vadlīnijas sagatavotas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros. Vadlīnijas kalpo kā praktiska rokasgrāmata visām pašvaldībām, dabas parkiem, tūrisma informācijas centriem, tūrisma jomā strādājošiem uzņēmējiem un dažādām organizācijām, kas veicina cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrības dzīvē un to pieeju dabas tūrismam.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874,
E-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv