Priekules novada dome 2020.gaad 27.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 597 (protokols Nr. 11, 86.punkts) “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas norises periods  08.09.2020. – 29.09.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Priekules kultūras namā 2020. gada 21. Septembrī pl.18:00.
Kontaktinformācija: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv