Priekules novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi (2.0)” publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi:

 • Publiskās apspriešanas sanāksme
  Norises vieta: Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
  Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, 19:00
 • Publiskās apspriešanas sanāksme
  Norises vieta: Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.
  Norises laiks: 2020. gada 6. jūlijā, 16:00
 • Publiskās apspriešanas sanāksme
  Norises vieta: Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
  Norises laiks: 2020. gada 6. jūlijā, 18:00
 • Publiskās apspriešanas sanāksme
  Norises vieta: Kalētu tautas nams Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
  Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, 15:00
 • Publiskās apspriešanas sanāksme
  Norises vieta: Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.
  Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, 17:00

Kontaktinformācija: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .
Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv