Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

specializacijas petijuma nolikums Piedāvājums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

KPRscan Protokola izraksts

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2014/11/ NFI-002

Ievietošanas datums:
12.05.2014

Termiņš:
23.05.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)
5796.00

Piegādātājs/Piezīmes
Personu apvienība SIA “Sandra Mūriņa konsultācijas” un SIA “Civitta Latvija”