Šī gada 7. un 8. septembrī devāmies uz pirmo projekta Militārais mantojums – Military Heritage Tourism partneru klātienes sanāksmi. Projekta partneru tikšanās notika Hījumā salā, Igaunijā.

Sanāksmes laikā:

  • Aizvadījām plānošanas sapulci;
  • Dalījāmies pieredzē un zināšanās par projekta virzīšanu un vēsturiskā satura veidošanu;
  • Plānojām nākamās stratēģiskās projekta aktivitātes;
  • Apspriedām kopējo projekta virzību. Pārrunājām pienākumus, publicitāti un komunikāciju, nākamā periodā darāmos darbus, militārā mantojuma vizuālās identitātes izmantošanu, uzdevumus, kas veicami, izstrādājot vietni militaryheritagetourism.info un militārā mantojuma ceļvedi;
  • Iepazinām Hījumā Militārā mantojuma muzeju, kas ir arī projekta investīciju partneris, un ar projekta atbalstu veicis ekspozīcijas zāļu atjaunošanas un paplašināšanas darbus. Muzejs atrodas kādreizējā Tahkunas robežsardzes punktā. Kad 2005. gada vasarā Igaunijas robežsardzes vienība gatavojas pārcelties no Tahkunas stacijas un ēkas kļūs tukšas, īstenojās vērienīgā ideja tajās ierīkot muzeju.Muzejs tika atvērts 2007. gada 9.augustā. Izstādē atspoguļota 20.gs. Hiiumaa militārā vēsture, lielu uzmanību veltot tieši krasta aizsardzības baterijām un robežsardzes vēsturei.
  • Iepazinām citas Hījumā militārā mantojuma un tūrisma vērtības.

Paldies projekta partneriem no Igaunijas un Latvijas – Lauku Ceļotājam, Vidzemes tūrisma asociācijai, Saldus novada pašvaldībai, Ventspils muzejam, Olaines Vēstures un mākslas muzejam  un Rehabilitācijas centram Līgatne – par vērtīgo tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.