Projekta RETROUT ietvaros jau kopš 2019.gada jūnija notiek pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku, ko veic Vidzemes Augstskola  Dr.oec. Tamāras Grizānes vadībā. Ir noslēgusies pētījuma publiski pamanāmā un aktīvā daļa – makšķernieku un ar makšķerēšanas tūrismu saistīto uzņēmēju aptauja, un pētnieku komanda strādā pie aprēķinu veikšanas un secinājumu formulēšanas. Saskaņā ar sākotnēji izstrādāto darba uzdevumu pētnieki ir sagatavojuši starpziņojumu, kas sniedz pirmo ieskatu pētījuma saturā.
PĒTĪJUMA - MAKŠĶERĒŠANAS TŪRISMA IETEKME UZ REĢIONĀLO EKONOMIKU - STARPZIŅOJUMS

Tā kā Latvijā līdz šim nav veikts neviens pētījums makšķerēšanas tūrisma jomā, vēl jo vairāk, izvērtējot makšķerēšanas tūrisma lomu reģionālās ekonomikas kontekstā, tad  šī pētījuma nozīmi nevar pārvērtēt.

Pētījuma teritorija aptver Baltijas jūras Kurzemes piekrasti posmā no Lietuvas robežas līdz Irbes upes ietekai jūrā, un sauszemē iesniedzas, aptverot Usmas, Durbes un Liepājas ezeru.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
T.: 29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv