Šī gada 6. martā ar pasākumu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Kurzemes plānošanas reģions CB Interreg projektā “Tour4Youth”uzsācis INFO dienas jauniešiem. To laikā uzrunājam jauniešus, aicinot tos iesaistīties projektā,  informējam par projektā plānotajām aktivitātēm, tai skaitā arī tiešsaistes kursu, pārrunājot gan tā apgūšanas nosacījumus, gan arī tam pieslēdzoties un aplūkojot kursa tematiskās sadaļas.  Kurzemes plānošanas reģiona komanda priecājās par radošo un darbīgo dienu kopā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma zinātkārajiem jauniešiem un viņu vēlmi izzināt, jautāt, praktiski darboties un izteikt savu viedokli.

INFO dienas jauniešiem CB Interreg projektā “Tour4Youth” turpināsies ar interaktīvām, izzinošām un aizraujošām aktivitātēm Kurzemes reģiona tehnikumos – Saldus tehnikumā, Liepājas valsts tehnikumā, Ventspils tehnikumā  un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma teritoriālajās struktūrvienībās Cīravā un Saulainē.

Uz tikšanos projektā!

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

Tā kā projekts tiek īstenots sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, valsts nodarbinātības birojiem un darba devējiem, tiks dota iespēja jauniešu piekļūt kvalitatīvai nodarbinātībai un sniegs kompetences ilgtspējīgas, mērķtiecīgas karjeras veidošanai. Projekts paaugstinās jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

PROJEKTĀ GALVENĀS AKTIVITĀTES:

  • tūrisma, viesmīlības un restorānu nozaru darba tirgum pielāgots tiešsaistes apmācību kurss;
  • individuālas karjeras konsultācijas;
  • lokāla un starptautiska mēroga “Job Days” (darba meklētāju, darba devēju kopējs pasākums, tikšanās) pasākumi;
  • darba prakse vietējā vai pārrobežu līmenī.

Vairāk par projektu vari uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/ 

Plašāka informācija par projektu pieejama arī Centrālās Baltijas programmas mājas lapā: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/

KPR projekta vadītāja:
Aija Neilande
Tālrunis: 26147139, aija.neilande@kurzemesregions.lv

Projekta izglītības jomas eksperte:
Agnese Lāce
Tālrunis: 28381229, agnese.lace@kurzemesregions.lv