Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm.

Lai iepazītos ar centra darbību, apskatītu klātienē centra telpas, tiktos ar tā izveidotāju – biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu un pārrunātu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm pieejamo pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, februārī Baltijas rehabilitācijas centrā viesojās projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji.


Sarunā ar biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu (vidū), Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji

Baltijas rehabilitācijas centrs šobrīd Kurzemē ir vienīgā vieta, kur vecāki var saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu, nākamās tuvākās pilsētas, kur tas iespējams, ir tikai Rīga un Sigulda. Kā skaidro Ilze Durņeva, centrs jau šobrīd var nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu un 8 bērniem vienlaicīgi, taču pēc 2.stāva telpu paplašināšanas vasarā, pakalpojuma pieejamību plānots palielināt līdz pat 15 bērniem vienlaicīgi.Pašlaik rehabilitācijas centrā darbojas plašs speciālistu loks, nodrošinot daudzveidīgus pakalpojumus – pieejams fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, Montesori pedagogs, silto smilšu terapijas speciālists, masieris, internists/narkologs, pediatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, neirologs, funkcionālais speciālists, scenar speciālists, kā arī kapelāns. Tāpat tiek izmantotas alternatīvās komunikācijas iekārtas, kā arī tiek strādāts ar bērniem, kam nepieciešama paleatīvā aprūpe.

“Mūsu mērķis ir nolikt tos papīrus nost un skatīties uz bērnu, kā uz vienotu veselumu. Ieraudzīt, kas ir vesels, ko bērns var darīt un kā viņam palīdzēt izdarīt vēl vairāk. Mēs esam sociāli medicīniska iestāde.”, atzīst Ilze Durņeva. Tāpat kā vienu no savas darbības svarīgākajiem aspektiem un būtiskākajiem uzdevumiem Ilze izceļ darbu ar vecākiem – to izglītošanu un izpratnes veidošanu par bērna ar invaliditāti iespējām.

Biedrība „Dižvanagi” ir dibināta 2008. gadā, kad kā galvenais mērķis tika noteikts rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošana šo bērnu ģimenēm. Biedrības darbības vīzija balstīta individualizētā un holistiskā pieejā – ar ģimeni un bērnu ir jāstrādā pēc būtības kā ar unikālu, bet vienotu veselumu.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste